Lei griske fastleger

To av ti fastleger tar mer betalt for sine tjenester enn de har rett til. Rikstrygdeverket mener legene utnytter pasientene.