- Drømmetal om mobbing

— Når du som forskar ser ein så klar trend som dette, kunne du mestsett pengar på at han ville halda fram, men her har det skjeddoverraskande og svært positive ting, seier professoren bakundersøkinga om mobbing, Erling Roland ved Senter foratferdsforsking.