• Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Rogaland (H). Høyre

Høyre reagerer på psykologkutt

Kjøp av privat rusbehandling skal ikke gå ut over gode, offentlige tilbud, ifølge stortingspolitiker Sveinung Stensland.