Sykehusene kutter der det svir mest

Sykehusene kutter der det rammer pasientene mest når de skal spare. Kutt kan innføres på områder som ikke får store konsekvenser for pasientene.