• Politiet oppklarer færre saker enn før. Marit Hommedal, Scanpix.

Politiets oppklaringsprosent faller

Politiets oppklaringsprosent er nå lavere enn målet som Riksadvokaten har satt. Særlig ille ute er Oslo politidistrikt.