Ikke stikk av!

Fra i dag er det straffbart ikke å møte til soning til fastsatt tid. Det blir også straffbart å rømme fra fengsel.