Skilsmisser og separasjoner på vei ned

Om lag 10.300 ekteskap ble oppløst ved skilsmisse i fjor, og 11.400 ektepar ble separert.