Hevder Wergeland ville blitt ADHD-pasient i dag

Henrik Wergeland ville i dag havnet hos psykiateren som barn og blitt ADHD-pasient, ifølge overlege på Ullevål.