• Knut S. Vindfallet

- Magert år for norske bønder

Realinntektene til norske bønder er redusert i 2009, viser ny prognose.