Forsvaret engasjerer seg i teaterstykke

Forsvaret reagerte med skepsis da det ble kjent at Stig Amdam skrev et teaterstykke som tok opp problemene som møter norske soldater som har vært på utenlandsoppdrag. Nå skal stykket ha premiere med forsvarsministeren til stede.