Psykolog tapte i retten

Psykolog Karl Yngve Dale har tapt en sak i retten mot sin arbeidsgiver Helse Nordmøre og Romsdal. Dale gikk til sak etter at han ble avskjediget som enhetsleder og sjefpsykolog.