Vil gjøre det forbudt å spørre kvinner om de er gravide