To alvorlig skadd etter ras fra isfjell ved Svalbard