Giftstoff i grunnvannet ved Gardermoen

Den ulovlige miljøgiften PFOS er oppdaget i grunnvannet ved Gardermoen. Stoffet kommer trolig fra brannslukkingsanlegget i en SAS-hangar.