LO: – Regjeringen åpner for et useriøst arbeidsliv