Sp er blitt USA-kritikar

Sp markerer seg som ein av dei sterkaste kritikarane av USA. Det er nytt, men passar med parti-ideologien, meiner Sp-historikar Roar Madsen.