Store Norske: Vi gransker ingen

Store Norske har de siste to år hatt en bred gjennomgang av selskapets mange avtaler med leverandører og andre forbindelser.