Høyre foreslår endringer i lærlingordningen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener at kommuner og næringsliv ikke skjønner sitt eget beste når de ikke tar inn lærlinger.