• Ved utgangen av mars 2010 fikk 652.500 personer alderspensjon fra Nav. Det er 10.000 flere enn på samme tid i fjor.

Kraftig økning i pensjonister

Økningen i antall pensjonister er doblet på ett år. Kvinner får samtidig stadig mindre i pensjon sammenlignet med menn, viser nye tall fra Nav.