Bevar Hardanger: - Ikke nye aksjoner nå

Bevar Hardanger, som aksjonerte på anleggsområdet for byggestarten til den nye kraftlinjen i Hardanger mandag, har ikke planer om å gjenta aksjonene tirsdag. Motstanderne klarte å utsette byggestarten med et døgn.