Utleieboliger overrepresentert i dødsbranner

Over 40 prosent av dem som omkom ved branner i fjor, mistet livet i utleieboliger. Rundt 22 prosent av husholdningene i Norge leier boligen de bor i.