Kronprinsparet får skille ut tomter på Skaugum

Kronprinsparet får skille ut sju bebygde tomter på i alt 12,3 mål på Skaugum. Dette åpner for fremtidig salg.