Nedgang i bilsalget i fjor

Det ble registrert 11.942 færre personbiler og 11.366 færre varebiler i fjor enn i 2008. I alt ble det registrert 98.675 nye personbiler i 2009. Nedgangen ble mindre enn bransjen fryktet fordi salget tok seg merkbart opp de siste månedene.