Lite kunnskap om førstehjelp

To tredeler av befolkningen vet ikke hva de skal gjøre dersom de blir vitne til et hjerneslag eller hjerteinfarkt.