Spår 122.000 arbeidsledige i Norge

Rundt nyttår vil arbeidsledigheten være rundt 100.000 personer, og den vil øke til over 120.000 før det stanser opp, ifølge prognoser utarbeidet ved Universitetet i Oslo.