Ber Spesialenheten se på Brasil-brev

Advokat John Christian Elden ber Spesialenheten for politisaker om å undersøke om Økokrim og Oslo-politiet har sendt feilaktige rapporter til politiet i Brasil.