• Kommuner tviholder på vaksiner for svineinfluensa. Knut S. Vindfallet

Kommuner tviholder på svineinfluensavaksiner

Både Helsedirektoratet og Diabetesforbundet reagerer på at enkelte kommuner nekter å dele ut overflødige svineinfluensavaksiner til nabokommuner som fortsatt ikke har fått vaksinert sine risikopasienter.