• Det blir stadig færre gårdsbruk i Norge. Ved årsskiftet var antallet nede i 47.289. Pål Christensen

Halvering i nedlagte gårdsbruk

Under den rødgrønne regjeringen har nedleggingstakten blant norske gårdsbruk blitt halvert. I løpet av fireårsperioden har 3.643 gårder bukket under.