Stadig flere asylsøkere tvangssendes ut av landet

Regjeringen har besluttet å endre utlendingsforvaltningen for å få saksbehandlingstiden ned slik at de som ikke får opphold kan sendes raskere ut av landet.