UNIO: - Ikke noe historisk likelønnsløft

Unio kaller løsningen i kommuneoppgjøret for akseptabel.