Færre tvangsinnleggelser av voksne

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne har gått ned med 14 prosent fra 2005 til 2009, viser fersk statistikk.