- Bare Høyre kan hindre datalagring nå

Arbeiderpartiets stortingsgruppe går inn for at EUs datalagringsdirektiv blir norsk lov. Dermed rettes lampene for alvor mot Høyre, som ennå ikke har bestemt seg.