Innvandrere mobbes mest på jobb

Dobbelt så mange innvandrere som nordmenn føler seg mobbet på jobben, viser en fersk undersøkelse.