Storaksjon for rensing av Stråholmen

Etter Full Citys havari settes det nå inn ekstra ressurser for å få renset oljesølet fra strendene på vakre Stråholmen.