Studenter krever filming av muntlig eksamen

Studentene i Trondheim mener at muntlig eksamen bør filmes, slik at det blir mulig å klage på resultatet.