- Satellittstasjon på Svalbard brukes til militære formål

Satellittstasjonen Svalsat har tatt ned værdata som amerikanerne brukte i sin krigføring i Irak. I Svalbardtraktaten heter det øygruppa ikke skal brukes i krigsøyemed.