Vil vurdere innkjøp av nye mobile gasskraftverk

Olje— og energidepartementet vil vurdere en eventuelle forespørsel fra Statnett om innkjøp av nye mobile gasskraftverk for å ha i beredskap på Vestlandet og i Troms og Finnmark.