Mindre vann i magasinene gir dyrere strøm

Mindre vann enn normalt i magasinene til norske vannkraftverk har allerede gitt mye høyere strømpriser enn i fjor. Men vannmangelen vil ikke påvirke strømforsyningen.