Island ute av makrellforhandlingene

Island er ute av forhandlingene om nye makrellkvoter, men EU, Norge og Færøyene vil fortsette forhandlingene.