Fortsatt norsk støtte til pakistanske koranskoler

Norske myndigheter fortsetter å støtte koranskoler i Swat-dalen i Pakistan med penger, selv om Taliban kontrollerer området.