Politiet bruker store ressurser på psykisk syke

Årlig bruker politiet flere tusen arbeidstimer på å håndtere psykisk syke personer. Mye er unødvendig ressursbruk, mener politimester Geir Ove Heir i Vest-Finnmark.