Mener norske NATO-forpliktelser er i fare

Problemene i Forsvaret er blitt så store at Norges forpliktelser overfor NATO er i fare, viser en fersk rapport til Stortinget.