Marginal økning for kongehuset

Kongehuset får en marginal pålussning på 0,7 prosent i regjeringens budsjettforslag for 2010.