Tar bare fire prosent av heroinet i Norge

Nye beregninger viser at norske tollere og politifolk bare beslaglegger rundt fire prosent av heroinet som brukes i Norge årlig. Rundt 14.000 personer bruker til sammen 1.500 kilo heroin i året.