- Overgrep må synliggjøres

Antropolog Marit Sanner har lite til overs for Den katolske kirkens måte å håndtere overgrepssaker på så langt: Hemmelighold og oppgjør på kammerset