Leger i ambulansene skal redde liv

Stengningen av luftrommet over Norge og våre naboland er den alvorligste utfordring akuttberedskapen innenfor helsevesenet noen gang har stått overfor.