Stabilt for kvinne etter Sjursøya-ulykke

Tilstanden er stabil, men fortsatt alvorlig for en 35 år gammel kvinne som ble skadd ved togavsporingen på Sjursøya i mars.