Granskere avviser e-påstander i Orderud-saken

Det finnes ingen holdbarhet i påstandene om tilknytningen Anne Orderud Paust og Per Paust skal ha hatt til norsk etterretning, ifølge EOS-utvalget.