Lensene på Telemarkskysten åpnes

Fredag ettermiddag ble alle lensene langs Telemarkskysten åpnet.