Sekstimersdag blir fast ved Tine Heimdal

Forsøket med sekstimersdag på Tine Heimdal er så vellykket at ordningen blir varig for de 170 ansatte.